Français Dutch German English Español

Verklaring van burgerlijke ongehoorzaamheid

3726 mensen tekenden het beroep.

Overzicht

Ondertekenen

Opgelet, nadat u onderstaand formulier hebt ingevuld, zal een validatiemail worden gestuurd naar het adres dat u hebt opgegeven. Pas nadat u op de link in deze e-mail hebt geklikt, zal uw handtekening in aanmerking worden genomen.

De indieners

Zie de ondertekenaars

De verklaring

Dames en heren ministers, leden van de wetenschappelijke raden, minister-presidenten en andere 'besluitvormers',

Wij informeren u dat wij niet gehoorzamen. Gisteren niet, vandaag niet en morgen niet.

Alice Magos

Wij gehoorzamen niet, omdat we niet thuis opgesloten kunnen blijven zonder gegronde redenen. We hebben er behoefte aan te kunnen ademen zonder angst en zonder masker. De min of meer zuivere lucht van het platteland, de vervuilde lucht van onze steden. Meer dan ooit is het onze wens om onze ouders en grootouders met onze zorgen te omringen; om onze kinderen en kleinkinderen te omhelzen en te knuffelen; om onze broers, zusters en vrienden in onze armen te nemen en hen te steunen.

We zullen nooit meer stoppen met zingen, roepen, lachen en liefhebben. We zullen steeds ongehoorzaam zijn, omdat we niet aanvaarden dat u de vreugden van het leven, ontmoetingen, familiale en culturele feesten als gevaarlijk bestempelt en strafbaar maakt.

Wij verbinden ons ertoe het leven van anderen niet in gevaar te brengen. Integendeel, we zullen de hygiëneregels in acht nemen die van fundamenteel belang zijn voor het leven in de samenleving, we zullen onze collectieve immuniteit versterken, zonder gek te worden van angst, wat zoals u weet onze gezondheid en die van anderen zou verzwakken.

We zullen steeds onze 'kwetsbare' ouders helpen, net zoals onze andere dierbaren en bejaarden, zodat ze niet van eenzaamheid sterven; onze vrouwen en kinderen, zodat zij geen slachtoffer worden van intrafamiliaal geweld, of dat nu fysiek, moreel of psychologisch is.

En het eerste wat onze pasgeborenen ontdekken, zal steeds ons gezicht zijn.

We hebben besloten niet te gehoorzamen, omdat we iedere dag vrouwen en mannen ontmoeten die veel angst hebben voor deze 'nieuwe' ziekte. Soms waren zij zelf ziek, soms hun dierbaren. We respecteren onze medemensen en begrijpen hun legitieme ongerustheid. Maar we gaan niet sterven uit angst voor het leven. We pleiten voor dialoog, voor gezond verstand. We zijn ons ervan bewust dat talrijke medeburgers twijfelen en dat daardoor ook zij een aantal verboden hebben overschreden. We snakken naar adem, en alleen dankzij deze 'zijsprongen' vinden we een manier om te overleven.

Des te meer omdat de 'overtredingen' vooral de uwe zijn.

We zullen niet gehoorzamen, omdat we genoeg hebben van uw incoherentie, uw leugens, uw gebrek aan medevoelen, uw intolerantie, uw censuur en uw weigering om onze legitieme vragen te beantwoorden, uw gebrek aan transparantie en uw vijandigheid tegenover iedere vorm van democratisch debat.

Omdat de staat die u bestuurt hele bevolkingsgroepen infantiliseert en veroordeelt, omdat de staat onze ouderen, handelaars, restauranthouders, ambachtslieden, kunstenaars, kappers, studenten, jongeren en hun families veroordeelt tot failliet en ellende, hen op straat zet en hen tot zelfmoord drijft!

Deze staat spelt ons de les, en stelt zich voor als de redder der mensheid, terwijl hij onze openbare diensten heeft vernietigd en nog steeds vernietigt, hij de ziekenhuizen en het verplegend personeel in een wurggreep houdt door al decennia lang in hun budgetten te snijden. In een jaar crisis is hun situatie op geen enkele manier verbeterd.

De staat beweert dat hij de zaak onder controle heeft. Maar wij hebben zo onze twijfels. Waar was u toen u moest handelen tegen wat ons ziek maakt? De vervuiling waar onze longen vol van zitten, het minderwaardige voedsel dat onze gezondheid dagelijks aantast, het werk dat steeds afstompender wordt en waar alleen aandeelhouders beter van worden, de schermen en electronische gadgets die ons verhinderen te denken? En dan komt u ons nu vertellen, dat u zich om ons welzijn bekommert?

We gehoorzamen niet, omdat we niet geloven in de dure wondermiddelen uit de doos van Pandora van de farmaceutische bedrijven, die meelopen in de wedren om als eerste de buit binnen te halen. En dat terwijl deze multinationals zich preventief beschermen tegen de bijwerkingen van een vaccin. Een vaccin waarvan de staat beweert het onschadelijk is, terwijl hij toegeeft dat hij niet eens weet of het wel bescherming biedt.

We verwerpen de arrogantie van hen, die aan een nieuwe ziekte willen verhelpen met protocollen vol verboden, terwijl ze iedere andere optie verbannen. De afwezigheid van iedere vorm van debat is flagrant en de censuur slaat genadeloos toe.

Met respect luisteren naar andere meningen, rekening houden met de bekwaamheden van vakmensen op het terrein, gekende en betaalbare remedies gebruiken, onafhankelijk onderzoek en publiek debat een plaats geven: we denken dat we op die manier deze ziekte en haar toekomstige ontwikkelingen niet alleen aankunnen, maar dat we ook 'levens kunnen redden' en 'collaterale schade kunnen vermijden', om de oorlogstaal waar sommigen van u zo van houden te gebruiken ...

We weten dat we 99% kans hebben om te sterven aan kanker, hart- en vaatziekten, een hersenbloeding, of zelfs, waarom ook niet, van ouderdom, in plaats van aan dit virus.

Laten we de woorden niet vergeten van Albert Jacquard, de grote Franse humanist, geneticus en bioloog, overleden in 2013 aan de gevolgen van leukemie (in de tijd dat we nog konden sterven aan iets anders dat het virus SARS-CoV-2...): 'Ik besta uit de relaties die ik heb met anderen. De anderen zijn niet onze hel omdat ze anderen zijn; ze creëren onze hel als ze weigeren die relatie met ons aan te gaan'.

We zullen dus niet gehoorzamen, omdat we niet besmet willen worden door uw hel, uw muilkorven, uw banvloeken, uw dictaten en uw redevoeringen, gedwee herhaald door de media die tot uw orders staan. We zijn ongehoorzaam, opdat de wereld van morgen niet slechter wordt dan die van gisteren, en vooral opdat hij beter wordt, rechtvaardig, waardig en respectvol voor de Aarde en alles wat erop leeft.

We roepen op tot een boycot van zij die ons minachten en ons zonder scrupules de armoede indrijven. We wensen van ganser harte dat deze ongehoorzaamheid besmettelijk wordt, zodat we ons samen bewust kunnen worden van onze genezingskracht.

Zodat we samen beslissen over onze gezamenlijke toekomst, met maatregelen die onze rechten en onze democratische instellingen respecteren, in plaats van deze geweld aan te doen met noodtoestanden.

Geld en macht zijn uw drijfveren. Die van ons zijn vrijheid en recht, met respect voor het algemeen belang.

Zoals de auteur Frédéric Gros met veel inzicht zei : 'wanneer de mens gehoorzaamt als een machine, dan wordt ongehoorzaamheid een daad van menselijkheid'.

Download de verklaring in pdf-formaat.

Privacybeleid

De door liberanos.eu verzamelde gegevens zijn die van het formulier, plus de datum en de taal waarin u de verklaring ondertekende.

Uw IP-adres wordt niet bijgehouden. Deze site maakt geen gebruik van verborgen links naar andere sites noch van cookies (met uitzondering van de technische cookies die essentieel zijn voor de werking van het formulier en die worden gewist na uw handtekening of wanneer u uw browser sluit).

Uw voornaam, achternaam, titel en land zullen zichtbaar zijn in de weergave van de ondertekenaars van de petitie.

Deze gegevens zullen op geen enkele andere manier worden gebruikt en ze worden niet overgedragen of bekendgemaakt aan derden. In het bijzonder zult u geen e-mail ontvangen van liberanos.eu, behalve de e-mail ter bevestiging van uw ondertekening en, alleen indien u uw akkoord heeft gegeven, de nieuwsbrief. Deze gegevens zullen worden vernietigd bij het eventueel beëindigen van de verklaring.

Indien u toestemming hebt gegeven voor een abonnement op de nieuwsbrief van het Collectief, zal alleen uw e-mailadres voor dit doel worden gebruikt. Uw adres zal niet aan derden worden doorgegeven. U kunt zich op ieder gewenst moment voor deze brief afmelden: in dat geval wordt uw adres permanent uit het verzendsysteem van de brief gewist.

Oproep tot giften

Oproep tot giften Voor de reeds gemaakte kosten (deze website, de hosting en de domeinnaam) en de nog te maken kosten, hebben wij uw hulp nodig (aangezien de site ons eigendom is en wij de host zorgvuldig hebben gekozen, hebben wij alle kansen aan onze kant gezet om niet gecensureerd te worden). Daarna, als de verklaring zich verspreidt en wij een welomschreven collectief worden rond deze verklaring tot ongehoorzaamheid, zullen er andere kosten zijn (verspreiding, promotie, enz.). Het is waarschijnlijk dat we acties zullen organiseren, maar ook dat we bepaalde mensen zullen moeten verdedigen.

Zie de balans van ontvangen giften en onze uitgaven.

Onze bankrekening waarop u uw gift kunt storten, beheerd door Francis Leboutte en Bernard Legros:
IBAN: BE62 0636 9084 6361 (BIC : GKCCBEBB).

Om er meer over te weten

En Français

Collectif Transparence-Coronavirus pour l’objectivité de l’information et la liberté thérapeutique (Belgique)

docs4opendebate.be (Belgique)

« Nous demandons ici un débat ouvert, où tous les experts sont entendus sans aucune forme de censure… Nous plaidons pour l’arrêt immédiat de toutes les mesures et demandons le rétablissement immédiat de notre gouvernance démocratique normale et de toutes nos libertés civiles ».

Notre Bon Droit (Belgique)

« Assurer nos droits aujourd'hui et demain »
Boîte à outils pour savoir que faire en cas d’amende covid et comment la contester.
Par exemple, si un policier vous inflige une amende, si vous comptez la contester, refusez la perception immédiate et attendez le PV […]

La page covid du mpOC-Liège (Belgique)

« La sélection d’articles et de vidéos ci-dessous a pour objectif objectif d’apporter un éclairage différent de celui monomaniaque du gouvernement et des médias dominants et ainsi de nourrir la pensée et le débat ».

Réaction19 (France)

« Notre association a pour objet la défense de vos droits suite aux mesures prises par les autorités françaises et par l’Union européenne voire par les autorités mondiales pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 ».

RéinfoCovid (France)

« Nous sommes un collectif de soignants, médecins et scientifiques universitaires, réunis autour d’une idée : le besoin d’une politique sanitaire juste et proportionnée pour la France. Rejoints par des citoyens désirant jouer un rôle actif dans la résolution de la crise que traverse notre démocratie, la pluralité s’ajoute à l’expertise pour constituer nos plus grandes forces ».

In Dutch

docs4opendebate.be

"We vragen hier een open debat, waar alle experten aan bod komen zonder enige vorm van censuur… We pleiten voor een beëindiging van alle maatregelen en vragen een onmiddellijk herstel van onze normale democratische bestuurs- en rechtsstructuren en van al onze burgerlijke vrijheden".

International (multi-lingual)

Great Barrington Declaration

“As infectious disease epidemiologists and public health scientists we have grave concerns about the damaging physical and mental health impacts of the prevailing COVID-19 policies, and recommend an approach we call Focused Protection”.

En español

Médicos por la verdad España
Médicos por la verdad Argentina
Médicos por la verdad Perú
Médicos por la verdad Chile
Médicos por la verdad mundial
Scabelum - España - Acciones ante la Justicia

Wie zijn wij ?

Deze verklaring is geschreven op initiatief van Annie Thonon, gepensioneerd directeur van de Belgische openbare omroep (RTBF), en Alexandre Penasse, journalist (Kairos). Het idee was om zichtbaarheid te geven aan al diegenen die zich verzetten tegen het vrijheidsbeperkende anti-covidbeleid dat door onze staten wordt gevoerd. De verklaring werd aanvankelijk voorgelegd aan familieleden, zonder openbaar te worden gemaakt. Zo hebben we de steun gekregen van een honderdtal mensen uit alle lagen van de bevolking en van alle leeftijden. Hun namen staan hieronder. We willen het spektakel van unanimiteit dat door de media wordt vertoond doorbreken, we willen solidariteit en debat. Elke ondertekenaar verklaart zich medeverantwoordelijk, we zullen allen voor elkaar opkomen.

De eerste ondertekenaars

Contact

Adresse Email Liberanos

Gelieve er rekening mee te houden dat wij waarschijnlijk niet alle e-mails die u ons stuurt, zullen kunnen beantwoorden. Wij zullen zo spoedig mogelijk een webpagina met antwoorden op vaak gestelde vragen op de site openen.